0
1
2
3
10

Brandsäkert till Bombardier

Vi är väldigt glada över att Bombardier Transportation har valt PTC som leverantör av utrustning för tåg.

Produkterna tillverkas i en glasfiberarmerad brandhämmande polyester. Tillverkningstekniken är tryckinjicering (RTM).

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter