0
1
2
3
10

IMG 7851I December 2016 köpte PTC upp kollegan Strike Produktion i Skellefteå. Strikes verksamhet inklusive de tre anställda är nu flyttad till vår produktionsanläggning i Kåge. Strikes produkter tillverkades med handuppläggning och sprutning. Då PTC tillverkar det mesta med slutna tekniker så håller vi på med att ta fram nya formar för tillverkning med vacuuminjiceringsteknik för de produkter som Strike tillverkade. Några av produkterna som det handlar om är vindavvisare för lastbilar och delar för hästtransporter.

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter