0
1
2
3
10

FMikaelvd1rån och med den 1 September har vi på PTC fått en ny VD.
Han heter Mikael Lundström och har många års erfarenhet från vår verksamhet. 
Han har jobbat med de flesta arbetsuppgifterna och bl.a. sysslat mycket med konstruktion.
Senaste året har han gått en entreprenörsutbildning, NoPlanB, och är nu redo att ta över och styra PTC mot nya härliga mål.

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter