2
2a
2
2a

logo-sm

Återförsäljare i Sverige

 

PTC har inte direktförsäljningtill privatpersoner av avloppstankar, skalmavskiljare och brunnsinsatser.
Vi har nationell täckning via VVS-grossister och Anläggningsentreprenörer, Se nedan...

Lundagrossisten

 

Lund, Solna, Nacka, Malmö, Uppsala, Mölndal, Västerås, Bromma, Täby, Högdalen, Gävle, Kungsholmen, Uppsala Norr.

 

Göthes Sanitetslager AB

 

Södra Nånö, Norrtälje

0176-16050

Ahlsell VVS

Rikstäckande

Entreprenörer

 

Över hela Sverige finns entreprenörer som är godkända att installera enskilda avlopp. Genom dem kan du som privatperson köpa din avloppstank eller slamavskiljare från PTC.

 

Sök din installatör på Avloppsguiden. se

 

 

 

 

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter