2
2a
2
2a

PTC avloppstankar för enskilt avlopp

Avloppstankar för enskilt avlopp

Vi tillhör landets absolut mest erfarna inom avloppstankar och slamavskiljare för enskilt avlopp.

Vi serietillverkar i vår fabrik

  • Avloppstankar
  • Avloppstankar för vakuumtoaletter
  • Slamavskiljare

Produkterna håller högsta kvalitet, uppfyller alla krav och är enkla att installera. Våra lösningar är moderna och kompletta när det gäller allt från själva tankarna till infiltration/rening.

Utnyttja vår långa erfarenhet inom detta område. Vare sig du är slutkund (villa-, fritidshusägare e dyl), entreprenör eller grossist, är du välkommen med dina frågor. En bra kunskapskälla när det gäller enskilt avlopp är också www.avloppsguiden.se

Kort beskrivning

  • PTC avloppstankar är testade och tillverkade enligt verksnorm 1200.
  • Avloppstanken är tillverkad av glasfiberarmerad polyester.
  • Tanken tar hand om allt ditt avlopp i ett slutet system och passar såväl permanenta bostäder som fritidshus.
  • Tanken är försedd med en hals som ska nå upp till markytan där den är försedd med ett låsbart lock, halsen kan förlängas om större nedläggningsdjup önskas. Inloppet sitter i halsens nedre del.

För ytterligare information, välj från menyn till vänster

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter