2
2a
2
2a

Brunnsinsatser från PTC

Brunnsinsatser

Tjälskador på VA-/vägbrunnar är ett vanligt problem ute inte minst i kommuner. Tjälen trycker sönder betongringarna och för att laga eller bygga nya brunnar krävs ofta omfattande och dyra arbetsinsatser.

Vår unika brunnsinsats Brunn Isak löser de flesta problem med brunnar som skadats av tjälskjutning eller angrepp av svavelväte.
Lösningen är driftsäker och minimerar behoven av återkommande kostsamma reparationer. Installationen är mycket enkel.
Efter att skräp och liknande avlägsnats trycker man helt enkelt bara ner insatsen. Mindre grävning och återställningsytor krävs eftersom enbart den övre betongkonan demonteras. Brunn Isak ger även en säker arbetsmiljö med tanke på rasrisk.

Vår brunnsinsats "Brunn-Isak" är en unik universallösning för reparation av brunnar.
Det handlar om en mycket prisvärd, välfungerande, lättinstallerad och arbetsmiljösäker lösning som återställer din brunn i brukbart skick för överskådlig tid framåt.

 

Produktblad

Klicka här för vårt produktblad

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter