0
1
3
10

PTC Komposit inom Byggsektorn

ba1Täthet, vikt och ytfinich

Inom byggsektorn förekommer kompositer allt mer som en viktig del av bygget. I t.ex. badrum är en viktig del att åstadkomma täta konstruktioner för att undvika fuktskador.

Hela hus byggs idag i komposit och vi på PTC tillverkar bl.a. laminat för yttertak och ytterväggar för Arbetsvagnar.

 

 

 

PTC - en kompetent leverantör och samarbetspartner när det gäller komposit

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter