0
1
3
10

Composite Design och Konstruktion - en del i våra åtaganden

Composites composite designPTC har erfarna medarbetare som gärna hjälper er att genomföra ett framgångsrikt kompositprojekt.
Vi kan driva delar av eller hela ert projekt och även bistå med våra kunskaper på följande sätt:

  • Bistå era designers med kompetens från tillverkningsprocessen.
  • Bistå era konstruktörer med CAD ritningar (Solid Works).
  • Bistå med kompetens vid övergången från andra material till material i composite.
  • Bistå med kompetens om de olika tillverkningsprocesserna i syfte att reducera kostnaderna.
  • Bistå er med framtagande av en kvalitetskontroll.
  • Ta fram lämpliga underleverantörer.
  • Ge er tillgång till vårt nätverk av specialister inom olika områden.

Samlad kompetens med PTC
När vi får möjlighet att bistå med vår kompetens i ett tidigt skede av produktutvecklingen kommer det våra kunder tillgodo i den slutliga kalkylen.
Ta in oss tidigt för att optimera er totala design.

Kontakta oss när det gäller composite design och produkter i composite

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter