0
1
3
10

PTC kompositprodukter i infrastrukturen

EricssonPowerTowerTube-small - KopiaArmerade kompositer får större och större betydelse inom området infrastruktur.

Exempel på användningsområden är: Broar, Bryggor, Rör, Pålar, Vindkraftsvingar, Järnvägsslipers m.m.

PTC tillverkar

Vi tillverkar produkter som används inom rälsburna fordon, kommunikation, solenergi och vindkraft.

Produktbilder

 

PTC - en kompetent leverantör och samarbetspartner när det gäller komposit

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter