0
1
3
10

PTC kompositprodukter i fritidssektorn

happyfamilyDesign och hygien i fritidsprodukter

Kompositer är idag en väldigt viktig del av utvecklingen innom olika sporter, cykel, ishockey m.fl.

Inom fritidssektorn får design en allt större betydelse och här kan man verkligen nyttja kompositernas många fördelar som t.ex. designfriheten vad gäller oregelbundna former och fina ytor.

Fritidsprodukter i vår produktion

PTC tillvekar bl.a. badtunnor och pooler och här är ytan mot vattnet väldigt viktig.
Dels skall den vara snygg men den skall även vara lätt att rengöra för att en bra hygien skall vara enkel att åstadkomma.

 

 

Bilder på badtunna tillverkad av PTC för Sotarns Badtunnor (badtunnor.se)

 

PTC - en kompetent leverantör och samarbetspartner när det gäller komposit

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter