hut1
hut2
hut1
hut2

Direktkontakt

mikael
Mikael Lundström
VD
mikael.lundstrom@ptc.nu
Mobil: 070-229 75 34

roger2
Roger Lundström

Marknadschef
roger.lundstrom@ptc.nu
Mobil: 070-589 84 75

Kontakta oss

PTC
Plastic Technology Composites AB
Dalgatan 6, 934 32 Kåge


Tel: 0910-71 13 90
Fax: 0910-72 01 81

E-post: info@ptc.nu

Försäljning av produkter

- Vid förfrågningar om specialprodukter samarbetar vi direkt med företag/kund.

- Vår försäljning av avloppstankar, slamavskiljare och brunnsinsatser sker genom återförsäljare. Se ÅF-lista

 

 

Produkter i composite

Produkter i composite är vår specialitet.
Vi är serietillverkare och utvecklingspartner av avancerade produkter i composite

Vi på PTC utvecklar, tillsammans med våra kunder, nya produkter där de fantastiska materialegenskaperna som komposit/composite ger möjlighet till tas till vara på bästa sätt.

Våra olika tillverkningsmetoder gör att det alltid finns en optimal lösning på tillverkning av dina produkter. Val av teknik och material tillsammans med vår erfarenhet och dina önskemål borgar för att du får produkter i komposit/ composite med hög konkurrenskraft.

Från idé till färdig produkt i composite
Vår personal samt utrustningen i våra lokaler gör att vi kan vara er samarbetspartner från idé till färdig composite produkt. Om viss spetskompetens skulle behövas så har vi ett mycket väl fungerande nätverk med specialister inom olika områden.

Hjärtligt välkommen till PTC med dina idéer.

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter