0
1
3
10

Maskinanläggning och lokaler

fordonsdelVåra stora ändamålsenliga lokaler finns i Kåge (Västerbotten). Vår anläggning inkluderar:

  • 3.300 m² produktionsyta.
  • Härdkammare
  • Slutna sprutboxar för gelcoatering
  • Femaxlig CNC fräs (3600x1800x1200mm)
  • Gerber skärmaskin för armeringar
  • Avdelning för Slipning och kapning
  • Vakuuminjicerings utrustning
  • Tryckinjicerings utrustning
  • Monteringshall


Ändamålsenliga Lokaler

Våra lokaler är ändamålsenliga med hänsyn till miljöaspekterna och indelat för ett så optimalt och kostnadseffektivt produktionsflöde från råvara till färdiga produkter.

Kontakta oss när det gäller produkter i komposit

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter