0
1
2
3
10

Om PTC

PTC tillverkare composite delarLång industriell erfarenhet

PTC grundades redan 1965 och företagets första produkt var oljetankar i glasfiber komposit. Idag fokuseras tillverkningen av tankar till 3m³ avloppstankar och 2m³ slamavskiljare (trekammarbrunn).

1995 började vi tillverka produkter med en då relativt ny metod, vakuuminjicering. Sedan dess har vi utvecklat tekniken och lärt oss mycket. Därför har vi nu slutat tillverka produkter med den öppna sprutmetoden och satsar på enbart slutna tekniker.

Kontinuerlig produkt- och kompetensutveckling

Idag ligger vårt fokus på tillverkning av olika typer av produkter för industrin. Vi har hela tiden fortsatt att utveckla nya produkter tillsammans med våra kunder. Några exempel på det är en ny motorhuv för Dynapac och en för JAMA. Ett annat är transporttankar för saltlake som används vid halkbekämpning.

Sluten tillverkningsteknik - flera fördelar

På 1990-talet började vi utveckla den slutna tillverkningstekniken, vakuuminjicering, på allvar. Vi insåg direkt fördelarna - styrkan och motståndskraften, den låga vikten, den fantastiska ytfinishen och designfriheten, den goda ekonomin vid korta serier och en mycket bättre arbetsmiljö.

Fortsatt satsning och expansion

Vi fortsätter att söka nya projekt där vi tillsammans med våra kunder kan fortsätta utvecklingen av befintliga & nya produkter. För att kunna ge våra kunder den bästa lösningen så arbetar vi idag med flera slutna tillverkningstekniker, vakuuminjicering, RTM och pressning.

Korta fakta

  • Namn: PTC, Plastic Technology Composites AB.
  • Finns i: Västerbottniska Kåge, ca 10 km norr om Skellefteå.
  • Antal anställda: 18 personer.
  • Produkter: Kompositdetaljer som t ex fordonsinredningar, huvar, kåpor, luckor mm. Avloppstankar & slamavskiljare är egna produkter.
  • Exempel på kunder: Bae Systems Hägglunds, Metso Paper, Friggeråkers Verkstäder, Lundagrossisten, Göthes, Energytower, Bombardier, Dynapac m.fl.

 

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter