2
2a
2
2a

Slamavskiljare BDT+ KL från PTC

PTC Slamavskiljare gör eget avlopp lika enkelt och bekymmersfritt som kommunalt

slamavskiljare

PTC slamavskiljare är anpassad för året runt användning. De är tillverkad enligt verksnorm 1200. Slamavskiljaren tar hand om allt ditt avlopp, renar det från alla grövre partiklar innan det släpps ut i marken.

Konstruktionen är gjord för att ge bästa möjliga tömnings- och inspektionsmöjligheter.

Till slamavskiljarens utloppsstos kan enkelt kopplas olika infiltrationssystem.
Slamavskiljaren är avsedd för bad, dusch, tvätt och vattentoalett (BDT + KL).

Volymtabell

Typ Max kapacitet A (mm) B (mm) C (mm) Vikt (kg) Våtvolym (l)
PTC 2000 1 hushåll (4-5 pers) 2900 1000 875 150 2000

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter