2
2a
2
2a

PTC-2000 slamavskiljare med WM-filter - ett komplett infiltrationspaket

PTC-2000 slamavskiljare gör eget avlopp lika enkelt och bekymmersfritt som kommunalt

Slamavskiljare från PTC med vm filter

PTC-2000 är en ny slamavskiljare tillverkad i glasfiberarmeradplast som tillsammans med WM-filter ger en modern, effektiv och funktionell biologisk avloppsrening.

  • Hela anläggningen tar väldigt liten plats, den är lågbyggd och alltså enkel att installera under de flesta förhållanden.
  • PTC 2000 med WmFilter är anpassat för ett hushåll (4-5 personer)
  • Renar avloppsvatten från Bad- Dusch- Tvätt– WC
  • Beroende på markförhållande och anläggningens placering väljer du öppen eller sluten anläggning. Vid täta jordlager eller om anläggningen placeras nära vattendrag skall en sluten anläggning installeras.
  • Tänk alltid på att du måste ha ett tillstånd från miljökontoret i din kommun för installation av alla typer av avloppsanläggningar.

Markbädd för avloppsrening WmFilterTM är ett luftat biologiskt filter som renar ditt avloppsvatten.
Filtret ger en betydligt bättre rening än en traditionell infiltration, och är enklare, och tar mindre plats.

Produktblad

Biologisk avloppsrening: PTC2000 med WmFilter

WmFilter öppen, Installationsanvisningar

WmFilter sluten, Installationsanvisningar

Produkter i komposit

Produkter i composite komposit

Composite design

composite design produkter i composites komposit

Formar och fixturer

formar och fixturer för delar i composite komposit

Avloppstankar

avloppstankar slamavskiljare brunnsfilter